ให้เช่ารถโค้ช ในฝรั่งเศส

SEE YOU AGAIN ให้เช่ารถโค้ช ในฝรั่งเศส เป็นรถโค้ชขนาด 20 ที่นั่ง เหมาะสำหรับทริป 8-12 ท่าน เดินทางสะดวกคล่องตัว


ราคาต่อวัน
ประมาณ 1,000+ ยูโร / วัน + Vat 7% (กรุณาส่งราคาเพื่อตีราคาอีกครั้ง)ราคารวม
รถโค้ชพร้อมคนขับ
อาหารคนขับทุกมื้อ
โรงแรมคนขับ
น้ำมัน และทางด่วน

ราคาไม่รวม
ทิปคนขับ
ค่าที่จอดรถ จ่ายตามจริงหน้างาน
City Permit จ่ายตามจริงหน้างาน


เงื่อนไขการจ่ายเงิน 
1 งวดแรก มัดจำ 20%
2 งวดที่สอง จ่ายก่อนเดินทาง 21 วัน

การรับส่ง
เบอร์คนรถ จะให้ก่อนเดินทาง 2 วัน คนรถ จะชูป้าย SEE YOU AGAIN รอรับที่ทางออกเกต