หริ่น (ฝรั่งเศส)

นำเที่ยวยุโรป มานานนับสิบปี ผู้เขียนหนังสือ ปารีสศูนย์องศา หลงรักปารีส ชอบศิลปะ ไปทุกพิพิธภํณฑ์ ชอบประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมฝรั่งเศส ไปฝรั่งเศสบ่อย และมีเพื่อนที่นั่นมาก จนเกิดแรงบันดาลใจทำแผนกพาเที่ยวฝรั่งเศสแบบส่วนตัว