ทัวร์ส่วนตัวยุโรป ฝรั่งเศสเหนือ (Normandy - Brittany, France) 10 วัน 9 คืน

       


       
       ทัวร์ส่วนตัวยุโรป ฝรั่งเศสเหนือ (Normandy - Brittany, France) 10 วัน 9 คืน
       Day 1 - Paris-Reims
       Day 2 - Dieppe
       Day 3 - Caen
       Day 4 - Mont Saint-Michel - Saint Malo
       Day 5 - Saint Malo - Cancale
       Day 6 - Chartres
       Day 7 - Giverny
       Day 8 - Paris
       Day 9 - Paris
       Day 10 - Charles de Gaulle Airport, Paris
       
       
       ทัวร์ฝรั่งเศสเหนือ 10 วัน 9 คืน (ไม่รวมวันเดินทาง) เที่ยวครบแคว้นนอร์มังดี ทางเหนือของฝรั่งเศส เมืองมงแซงต์มิเชลสุดงาม ผสมผสานเมืองริมชายทะเล และเมืองเก่า เริ่มต้นทริปและจบที่ปารีส แสนสบายแบบทัวร์ฝรั่งเศสส่วนตัว
       
       
       1 Paris-Reims


       
       เรารอรับท่าน ณ สนามบินกรุงปารีส (Charles de Gaulle Airport) นำท่านออกเดินทางสู่เมือง Reims พาท่านเที่ยวเมือง Reims ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลและผู้คนไม่พลุกพล่านเหมือนปารีส Reims มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานถึง 2,000 ปี ซึ่งบางแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ อาสนวิหารแม่พระ Notre-Dame Cathedral de Reims (มรดกโลก), พระราชวัง โต Palace of Tau (มรดกโลก), มหาวิหารนักบุญเรมี Saint Remi Basilica, พิพิธภัณฑ์นักบุญเรมี Saint-Remi Museum
       
       Reims เป็นแคว้นที่คิดค้นและผลิตแชมเปญที่เก่าแก่และดีที่สุดแห่งเดียวของโลก ชิมแชมเปญ แชมเปญทุกขวดที่ผลิตในแคว้นนี้เท่านั้นที่จะสามารถติดฉลากว่าแชมเปญได้ ส่วนแชมเปญที่ไม่ได้ผลิตจากแคว้นนี้จะไม่สามารถใช้คำว่าแชมเปญได้ จะเป็นคำว่า Sparkling Wine แทน
       
       ค้างคืน Reims : ตัวอย่างโรงแรม Hotel Bristol ***
       
       
       
       2 Dieppe


       
       หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่เมือง Dieppe ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง Dieppe เป็นท่าเรือประมงบนชายหาดของนอร์มังดีทางตะวันออกเฉียงเหนืองของฝรั่งเศส บนหน้าผา ท่านจะได้มองเห็นชายหาด Dieppe Bay (C?te d'Alb?tre) ชมปราสาท Dieppe Castle (Chateau de Dieppe) และชมพิพิธภัณฑ์ Memorial du 19 aout 1942
       
       ค้างคืน Dieppe : ตัวอย่างโรงแรม Touvotel Citotel Dieppe ***
       
       
       
       3 Caen


       นำท่านเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงสู่เมือง Cean เมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดี เป็นเมืองที่เป็นจุดยกพลขึ้นบก D-Day ตามประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีอายุและเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี
       
       ชม Church of Saint-Pierre (L'Eglise Saint-Pierre) เป็นโบสถ์โกธิคแฟลมโบแยนผสมเรเนสซองค์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13-16 ตัวหอคอยโบสถ์สูง 80 เมตร, ชมปราสาทเมืองก็องค์ Les remparts du ch?teau พระราชาวิลเลี่ยมสร้างขึ้นในปี1060โดยเป็นปราสาทที่มีกำแพงของป้อมปราการหนาที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติสาสตร์แห่งนอร์มังดี ชม L'Abbaye aux Hommes เป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญของพระราชาวิลเลี่ยมอีกแห่ง ปัจจุบันเป็นศาลาว่าการเมือง และเยื้อง ๆ กันคือโบสถ์ Eglise St Etienne ซึ่งเป็นที่เก็บหลุมศพของพระราชาวิลเลี่ยม
       
       ค้างคืน Caen : ตัวอย่างโรงแรม Kyriad Caen Sud - Ifs ***
       
       
       
       4 Mont Saint-Michel - Saint Malo


       
       ออกเดินทางไปชมมหาวิหาร Le Mont Saint Michel สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นมรดกโลก Mont Saint-Michel เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือนมากที่สุดนอกกรุงปารีส มหาวิหารแซงมิเชล กินเนื้อที่ประมาณ 1 กิโลเมตรโดยรอบ เป็นเกาะหินสูง 80 เมตร มีอาคารยุคศตวรรษที่11-16 อยู่ด้านล่าง สร้างโดยบิชอป St.Aubert ตั้งแต่ปี 708
       ท่านอยากให้แซงมิเชลเป็นสถานที่แสวงบุญที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส โดยแรกเริ่มเป็นโบสถ์ยุคก่อนโรมาเนสก์ได้ถูกสร้างขึ้นกว่า 1,000 ปีก่อน และได้ถูกต่อเติมมาหลายยุคหลายสมัยจนมาสิ้นสุดการก่อสร้างในศตวรรษที่18 และที่นี่เคยถูกใช้เป็นเป็นคุกในช่วงปฏิวัติด้วยหลังจากนั้นมหาวิหารแห่งนี้ตกเป็นของอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ในปี 1874 และเปิดให้สาธารณชนเข้าชม ซึ่งทางเชื่อมต่อกับอ่าวสร้างในปี 1879
       
       จากนั้น นำท่านสู่เมือง Saint Malo และค้างคืนที่นี่
       
       ค้างคืน Saint Malo : ตัวอย่างโรงแรม Hotel Eden ***
       
       
       
       5 Saint Malo - Cancale


       
       วันนี้เที่ยวเมือง Saint Malo เมืองแห่งปราการ Saint-Malo (แซงต์-มาโล) ในศตวรรษที่ 17 แซงต์-มาโล เป็นเมืองท่าที่สำคัญของฝรั่งเศส จนกระทั่งปลายศตวรรษ ในช่วงปี 1693-1695 ก็ถูกอังกฤษรุกราน เลยมีการจัดทำแปลนเมืองโดยสร้างปราการใหม่เพิ่มเติม โดยสถาปนิกชื่อ Sim?on de Garangeau ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ 1708- 1742 ทำให้เมืองใหญ่ขึ้นอีกกว่าหนึ่งในสามจากของเดิม แต่แล้วเหตุการณ์ที่สะเทือนใจก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเมืองได้ถูกทำลายลงถึง 80% ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ถึงกระนั้นเมืองนี้ยังโชคดีที่มีการจัดการอย่างดีหลังสงคราม ทำให้บูรณะเมืองได้ทันทีหลังสงครามสงบ
       
       ดังนั้น สถาปัตยกรรมบางส่วนจึงใช้หินดั้งเดิมในการบูรณะได้ แต่บางส่วนก็ใช้หินแกรนิตและคอนกรีตในการซ่อมแซม นำท่านชมป้อมปราการชื่อ Fort National ที่เป็น 1 ใน 5 ของป้อมที่คอยป้องกันภัยให้กับเมืองในช่วงศตวรรษที่ 18 เดินชมกำแพงป้อมปราการ ชมชายฝั่ง หาดทรายสีขาว
       
       จากนั้น พาท่านเที่ยวเมือง Cancale ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน ชม Pointe du Grouin เป็นปราการปกป้องทางเข้าสู่อ่าว Mont Saint-Michel
       
       ค้างคืน Saint Malo : ตัวอย่างโรงแรม Hotel Eden ***
       
       
       
       6 Chartres


       
       ออกเดินทางจากเมือง Saint Malo ไปยังเมือง Chartres ระยะทาง 336 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที ระหว่างทางแวะชม Chateau de Combourg เป็นปราสาทยุคกลางตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ติดกับ Lac Tranquille ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เงียบสงบของแคว้นบริตตานี จากนั้นนำท่านสู่เมือง Chartres ชมมรดกโลก Cathedral of Our Lady of Chartres (Cath?drale de Chartres / Chartres Cathedral)
       
       มหาวิหารนี้เป็นต้นแบบของมหาวิหารสไตล์กอธิคที่ยิ่งใหญ่ มหาวิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็น masterpiece ในความอัจฉริยะและสร้างสรรค์ของมนุษย์
       
       ค้างคืน Chartres : ตัวอย่างโรงแรม Logis L'Or?e de Chartres - Barjouville ***
       
       
       
        7 Giverny


       
       ออกเดินทางจากเมือง Chartresไปยังเมือง Giverny ด้วยระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที เพื่อชมบ้านโมเน่
       
       Giverny คือชื่อเมืองเล็ก ๆ ที่มีบ้านโมเน่ตั้งอยู่ โดยClaude Monet ได้ค้นพบทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองนี้ในปี ค.ศ. 1883 ผ่านทางหน้าต่างรถไฟ ซึ่งปัจจุบันเส้นทางรถไฟนี้ไม่ได้ใช้แล้ว
       
       เขาตัดสินใจมาเช่าบ้านและสวนแห่งนี้เป็นที่พักอาศัยในปี ค.ศ. 1890 แล้วทำการปรับปรุงตกแต่งใหม่ทั้งหมดในปี 1966 ปัจจุบันบ้านและสวนของ Monet นี้ ให้อยู่ในความดูแลของ Academie des Beaux-Arts ซึ่งได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมกลายมาเป็น Claude Monet foundation ทำการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา
       
       ค้างคืน Giverny: ตัวอย่างโรงแรม La petite Ferme ***
       
       
       
       8 Paris


       
       ออกเดินทางสู่มหานาครปารีส ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเกือบ 1 ชั่วโมง 20 นาที เมืองสวยและโรแมนติคที่สุดในยุโรป ชมหอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของปารีส ชมภาพโมน่าลิซ่าของจริง และรูปปั้นวีนัส ชม Place de la Concorde เป็นจัตุรัสใหญ่กลางกรุงปารีสที่เคยเป็นสถานที่ประหารชีวิตคนจำนวนมากมายรวมถึงพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนตต์ ส่วนเสา Obelisk
       
       ว่ากันว่ารัฐบาลอียิปต์มอบให้เป็นของขวัญกับประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1893
       ชมประตูชัย Arc de Triomphe เดินขึ้นบันได 284 ขั้นเพื่อขึ้นไปด้านบนสุดของประตูชัย จะได้เห็นถนน Champs-Slyses, หอไอเฟล, La Defense คุ้มค่าแก่การเดินขึ้น ชมมหาวิหาร Notre Dame ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเหนือแม่น้ำแซน (River Seine)


       ค้างคืน Paris : ตัวอย่างโรงแรม Mercure Paris Bastille Marais ***
       
       
       9 Paris


       
       ช่วงเช้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) ที่ตั้งอยู่ชานเมืองปารีส เป็นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบบ โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก
       
       ช่วงบ่าย พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Musee du Louvre) ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ชม Jardin des Tuileries ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังตุยเลอรีส์ และตรงกันข้ามของ Jardin des Tuileries คือ Musee d'Orsay ซึ่งเคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว
       
       หากมีเวลาชมมหาวิหาร Sacr?-C?ur Basilica (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามงมาร์ต (La butte Montmartre)
       
       ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมบนถนน Champs-?lys?es เป็นแหล่งที่ชาวปารีสมารับประทานอาหาร ชอปปิง ดูละครหากต้องการ
       
       ค้างคืน Paris : ตัวอย่างโรงแรม Mercure Paris Bastille Marais ***
       
       
       10 Charles de Gaulle Airport, Paris


       วันนี้ไม่มีทัวร์ หลังอาหารเช้าพาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน Charles de Gaulle Airport เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ หากวันนี้ไฟลต์บินดึก ท่านสามารถเที่ยวชมปารีสต่อเพิ่มอีก 1 วันได้
       
       
       ราคา
       เดินทาง 4 ท่าน ท่านละ 97,500 บาท
       เดินทาง 6 ท่าน ท่านละ 73,500 บาท
       เดินทาง 8 ท่าน ท่านละ 62,500 บาท
       
       ราคารวม

 1. รถตู้พร้อมคนขับ ราคารวมทุกอย่างเกี่ยวกับรถตู้แล้ว ทั้งอาหารทุกมื้อ และที่พักคนขับ มีน้ำดื่มให้ท่านละ 2 ขวด/วัน
 2. ที่พักจำนวนพร้อมอาหารเช้า 9 คืน ราคาไม่เกิน 115 ยูโร/ห้องคู่ หากต้องการอัพเกรด จ่ายส่วนต่างเพิ่มเองตามจริง
 3. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม
 4. ค่าบริการจัดหาทัวร์ตามรายการดังกล่าว


       ราคาไม่รวม

 1. อาหารเที่ยงและเย็น
 2. ตั๋วท่องเที่ยว
 3. ทิปสำหรับคนรถ คณะละ 480 ยูโร
 4. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%


       หมายเหตุ

 • ท่านสามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันตลอดทั้งปี แต่การเปิด-ปิดของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีช่วงจำกัด ดังนั้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางให้เหมาะสมตามช่วงเวลาการเดินทาง
 • หากท่านเลือกบริการทัวร์เพิ่มเติม ท่านต้องแจ้งล่วงหน้า
 • กรุณส่งรายละเอียดเที่ยวบินการเดินทางล่วงหน้า และความต้องการเพิ่มเติมเพื่อทางบริษัทจะได้คำนวณราคาได้ถูกต้องตรงกับความต้องการ
 • ราคาทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเกินกว่า 5%


       การจ่ายเงิน

 1. มัดจําค่าบริการจัดหาคนนำเที่ยวยุโรป ท่านละ 5,000 บาท + VAT 7% 350 บาท = 5,350 บาท (ยกเลิกทริป ไม่คืน) - โอนเข้าบัญชีไทยเป็นเงินบาท - Bank Name : CIMB Thai Bank Public Company LTD. Account Name : See You Again Co.,LTD Account No. : 70-0827425-5
 2. หลังวีซ่าออกแล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท่านละ …ที่เหลือ... บาท จ่ายเป็นเงินสดยูโร เรต super rich ให้บริษัททัวร์ที่เมืองนอกเลยโดยตรง (ยกเลิกทริป ไม่คืน)
 3. ที่เหลือ อื่นๆ เพิ่มเติมพิเศษระหว่างทริป จ่ายหลังจากเสร็จทริปแล้ว ภายใน 7 วัน (ยกเลิกทริป ไม่คืน)